Sunday, June 17, 2018

POULASTHYANA PRANAYA KATHE - KANNADA DRAMA

Sunday, 17th June 2018
Seva Sadana, Malleshwara, NammaBengaluru

"ಪೌಲಸ್ಥ್ಯನ ಪ್ರಣಯ ಕಥೆ, " ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ  ರಾಮಾಯಣದ ರಾವಣನ ಕಥೆಯ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ.
ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ನರ್ತಕಿ ರಂಭೆಯೊಡನೆ ಮಾಡುವ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪ, ವೀಣಾವಾದನ, ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿಯೊಡನೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ,  ಸೀತೆಯೊಡನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ, ರಾಮನೊಡನೆ ವಾಗ್ವಾದ, ಸೀತೆಯು ತಾನು ವಾಲಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಂಡೋದರಿಯ ಮಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅವಳ ಸಂಘರ್ಷ, ಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಭಾರಧ್ವಾಜ ರಾವಣ ನೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ  ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆ, ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ವೇಷ ಭೂಷಣ, ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆ, ಬೆಳಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.
Poulasthyana Pranaya Kathe is written and directed by S V Krishna Sharma. It is a Kannada epic play based on Latha Vamshi's novel. Poulasthya Ravana, grandson of Pulasthya Brahma is the protagonist who leads this version of mystical Ramayana.


Ramayana, as you know it, is recreated through the eyes of Ravana, who is traditionally the villain of the epic. In this play, the true face of Ravana is unveiled. He is a great devotee of Lord Shiva, the musician who created the ten raagas, and a doyen in playing veena instrument. Ravana reveals himself in an entirely new light giving birth to the impression that he is the real hero. It was Ravana who inspired Valmiki to write Ramayana, and Ravana followed the epic as it developed without influencing it.

ಮಂಡೋದರಿ ಯೊಡನೆ ರಾವಣ 

ಭಾರಧ್ವಾಜ ಮತ್ತು ಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 

ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನನಾದ ರಾವಣ 

ಮಾರೀಚನೊಡನೆ ರಾವಣ 
Poulasthyana Pranaya Kathe was first played in 1987, and subsequently, a number of shows have been played all over Karnataka. Popular English and Kannada newspapers and magazines have rated it highly numerous times. 

ರಾಮ, ಸೀತೆಯರ ಆಗಮನ 

ಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಭಾರದ್ವಾಜ ಮತ್ತು ರಾವಣ 


ರಾವಣನಿಗೆ s

S V Krishna Sharma has written and directed the play. Famous music composer Padmacharan has scored the music, and Vidwan Shankar is the playback singer.
ARTISTS

S V Krishna Sharma, 

Ranganatha Rao. 

V, B. Ashok Katte, 

Pradeep Kumar Anche, 

Ananya Kashyap, 

Phalguni Rao, 

Radhika Bhardwaj, 

Sujith Shetty, 

Pavan Kumar Bangalore, 

Kuladeep Somayaji, 

Ashwath Kumar

Sunday, June 10, 2018

YAKSHAGAANA - LANKA DAHANA

Sunday, 10th June 2018
TaralaBalu Centre, R T Nagara, NammaBengaluru


An excellent, short Yakshagaana was seen at TaralaBalu Centre, R T Nagara, NammaBengaluru.

The story is from Ramayana, where Ravana, Ruler of Lanka, kidnaps SriRamachandra's wife Seetha and keeps her in AshokaVana.  Ravana wants to have physical relationship with Seetha and she refuses to budge an inch.


Hanumantha, a monkey, and a hardcore devotee of SriRama, flies over the sea to reach Lanka and wants to take her back to SriRama. He encounters number of people from Ravana's army like Akshay Kumar, IndraJithu and finally Ravana. Hanumantha chides Ravana, who gets angry and orders Hanumatha's tail set on fire. With the burning tail, with his super power, he sets Lanka on fire, which is known as "Lanka Dahana"
The actors have performed very well, singing by Bhagavatharu, mridanga and chande, very reminds of childhood days. The dancing, dialogues and expressions were all good.

Posted Monday, 11th June 2018


Saturday, June 9, 2018

EDABIDANGIGALU (ಎಡಬಿಡಂಗಿಗಳು) KANNADA DRAMA

Saturday, 9th June 2018
KEA Prabhat RangaMandira, NammaBengaluru.

The play is presented by a young, amateur drama enthusiasts and they tried their best.

There are some good messages, hard hitting like Tamilians coming to Bengaluru do not learn and speak Kannada even after 10 years of staying here, a Tamilian father wants to send his bookworm son to US after engineering, without any general knowledge, present generation spending life with whatsapp and facebook.


The play speaks about the present  social matters including media, politics, cinema etc. The comedy play starts with lead role Commonsense Kamadenu and his wife Kamakshi, married for 25 years and no issues and adopted a boy and is finishing college.


Kamakshi is a traditional woman, God fearing has conversation with her husband right from the morning. Other characters being Prashne Prabhakar and Uttara Urmila also with humorous dialogues.

The police inspector and the constable comedy was boring and childish, also the episode of thieves and their dialogues.

They tried to make up a story with letter written by Kamakshi, which makes everybody going into laughter.
KALAVIDARU
The play with little more effort can present an effective drama on stage with little accompanying music and short dialogues and more expression.

All the best for the future shows.

posted 10th June 2018

Cast:
Deekshitha 
Sathish Aithal
Ramesh Gowda 
Chandan Kumar
Gopal YN
Siddhu MK
Sandy Sandeep
Swaroop Parthasarathy
Srinath Dhani
Sathyanarayana Rao
Sindhu Parthasarathy
Prajwal Kanchi
Meghana Nagaraj
Lakshman Poojari.

Monday, June 4, 2018

THIRUVANANTHAPURAM ZOO - VISIT

Thursday, 17th May 2018
ThiruvananthaPuram, Kerala
It was Thursday morning. After breakfast at Ariya Nivas, we were planning for a day's trip around ThiruvananthaPuram. An auto driver came around and told us that he will take around for a city tour for Rs.800. But I told him, we don't need city tour but to take us around a selected places around the city. He agreed for Rs700.00
The first  place to visit was Zoo, in the city. But it was to open at 9 am. We waited around for some time, bought the entrance tickets and started going round the zoo as any other zoos.


ThiruvanathaPuram Zoo is one of the oldest in India, established between 1830 and 1847 by the ruler of Travancore, Swathi Thirunal Rama Varma. The present zoo believed to consist of 82 species including rhinoceros, Royal Bengal Tigers, leopards etc. It occupies 55 acres of woodland, lakes and lawns. It took us around an and a half to go around the zoo and we saw number of species.

The photos taken by us speak for itself, what we saw.

We left the place by 11 am to visit our next destination, Sri AnanthaPadmanabha Temple.

posted  Tuesday, 5th June 2018

Sunday, June 3, 2018

ADADDALA OLITHE (ಆದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಒಳಿತೆ..) -KANNADA DRAMA

Sunday, 3rd June 2018, 3.30pm
RangaShankara, J P Nagara, NammaBengaluru

We witnessed a very humorous social drama "Adaddella olithe.." (Whatever happens is for Good) at RangaShankara, yesterday.

It was 90 - minutes play with full of fun, jokes and humour with a good punch and superb acting by all the actors. Specially the leading roles Sunder and Lakshmi Chandrashekhar.


It is about an elderly couple, wife very pious, witty and traditional woman,  whose children are married. Son married to a trendy girl, lives in Mumbai and daughter married to a French Guy, Pierre.

Their dialogues at home while they keep their house clean, showing the old things, not want to throw them. The wife Bhagirathi going to Mumbai by train to see her son and daughter-in-law, her ordeal of staying in a small room and dialogues with housemaid etc are excellent.

The episode of daughter and son-in-law,  French Guy Pierre, coming home for Deepavali and his funny acting was very humorous.


The message at the end of the play was to leave the children to have their own life and to look after themselves and elders not to interfere in their living ways and life.


The punching dialogues, the expressions, movements of Lakshmi ChandraShekhar were excellent.

The stage setting and dialogues were also good.

AFTER THE SHOW with
Madhu, Pushpa, Harish Upadhya, Kalpana and her mother

posted Monday 4th June 2018

Friday, June 1, 2018

SUNSET AND SUNRISE POINTS

Tue/Wed,15/16 May 2018
KanyaKumari, TamilNadu
SUNSET POINT
It was after visiting Suchindrum, Taxi driver took us to sunset point at KanyaKumari. It's about 5 km from the centre of KanyaKumari, which is the meeting point of Tri-Sea, southern most tip of Indian SubContinent, That is, Bay of Bengal, Arabian Sea and the Indian Ocean. The confluence of these three seas called "Triveni Sangama", otherwise known as "Cape Comarin"
SUNRISE POINT
It was dusty and cloudy, and the view of sunset was not clear. But the beautiful red rays of sun, retiring for the day could be seen amidst the cloud. We spent about 45 minutes on the seashore, lots of people spending time on the rocks and and on the sand.
The next early morning, 5.30 am, we were at the sunrise point, not on the Vivekananda Rock, but on the rocks in between waters of ocean. Lots of people already walking on the rocks, reaching the end point to see the best view of the sunrise.  But unfortunately, the sky was not clear and we could only see the sun rays emanating from the clouds and the view was fantastic.We returned after staying there for one hour and walked back to hotel for breakfast.

posted Saturday 2nd June 2018